Legislation code 324/QĐ-UBND
Issuing date 12/03/2018
Published time 12/03/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2018

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation