Legislation code 1857/QĐ-UBND
Issuing date 21/11/2017
Published time 21/11/2017
Signer Nguyễn Bốn
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation