Legislation code 404/QĐ-UBND
Issuing date 26/03/2018
Published time 26/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation