Legislation code 418/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2018
Published time 27/03/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation