Legislation code 419/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2018
Published time 27/03/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Thuận Hà - Đăk N’Drung, huyện Đăk Song
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation