Legislation code 424/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2018
Published time 27/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 48A-0162 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation