Legislation code 450/QĐ-UBND
Issuing date 30/03/2018
Published time 30/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation