Legislation code 453/QĐ-UBND
Issuing date 02/04/2018
Published time 02/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục y tế (bảo hộ lao động) năm 2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation