Legislation code 459/QĐ-UBND
Issuing date 03/04/2018
Published time 03/04/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao: Đinh, nẹp, vít; Nha khoa, Mắt cho các cơ sở y tế công lập năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation