Legislation code 489/QĐ-UBND
Issuing date 06/04/2018
Published time 06/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4 - Hạng mục: Nhà làm việc, giếng khoan, trang thiết bị, cổng tường rào, sân bê tông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation