Legislation code 490/QĐ-UBND
Issuing date 06/04/2018
Published time 06/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc Báo Đắk Nông Điện tử
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation