Legislation code 493/QĐ-UBND
Issuing date 09/04/2018
Published time 09/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation