Legislation code 495/QĐ-UBND
Issuing date 09/04/2018
Published time 09/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Krông Nô của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phát - HCM
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation