Legislation code 509/QĐ-UBND
Issuing date 12/04/2018
Published time 12/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation