Legislation code 524/QĐ-UBND
Issuing date 13/04/2018
Published time 13/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Công trình vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) thuộc tiểu hợp phần C1 dự án Chuyển đổi nông nghiệpbền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation