Legislation code 557/QĐ-UBND
Issuing date 17/04/2018
Published time 17/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation