Legislation code 555/QĐ-UBND
Issuing date 17/04/2018
Published time 17/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp (Gói thầu số 9: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đi kèm: Xây mới nhà điều trị nội trú)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation