Legislation code 613/QĐ-UBND
Issuing date 20/04/2018
Published time 20/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đường vành đai phía đông huyện Đắk Song
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation