Legislation code 650/QĐ-UBND
Issuing date 27/04/2018
Published time 27/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm  Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation