Legislation code 659/QĐ-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà đa năng trường THPT Trần Hưng Đạo
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation