Legislation code 661/QĐ-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường Trung học phổ thông Đăk Mil
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation