Legislation code 662/QĐ-UBND
Issuing date 03/05/2018
Published time 03/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo sân bê tông và cổng, tường rào trường THPT Hùng Vương
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation