Legislation code 680/QĐ-UBND
Issuing date 08/05/2018
Published time 08/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với các vị thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation