Legislation code 681/QĐ-UBND
Issuing date 08/05/2018
Published time 08/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông Gói thầu số 04: Sân vườn, cây kiểng xung quanh trụ sở, hệ thống điện tổng thể (giai đoạn I) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation