Legislation code 709/QĐ-UBND
Issuing date 15/05/2018
Published time 15/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục Công an xã và Bảo vệ dân phố 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation