Legislation code 720/QĐ-UBND
Issuing date 16/05/2018
Published time 16/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Trạm Kiểm lâm số 02 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục: Nhà trạm, giếng khoan, sân đường nôi bộ, cổng hàng rào trang thiết bị
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation