Legislation code 736/QĐ-UBND
Issuing date 17/05/2018
Published time 17/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ Đề án Bệnh viện vệ tinh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation