Legislation code 735/QĐ-UBND
Issuing date 17/05/2018
Published time 17/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation