Legislation code 770/QĐ-UBND
Issuing date 23/05/2018
Published time 23/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation