Legislation code 786/QĐ-UBND
Issuing date 24/05/2018
Published time 24/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation