Legislation code 787/QĐ-UBND
Issuing date 25/05/2018
Published time 25/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 2
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation