Legislation code 752/QĐ-UBND
Issuing date 21/05/2018
Published time 21/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc không lựa chọn được nhà thầu, thuốc phát sinh do dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc trúng thầu nhưng hết số lượng phân bổ
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation