Legislation code 751/QĐ-UBND
Issuing date 21/05/2018
Published time 21/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation