Legislation code 757/QĐ-UBND
Issuing date 22/05/2018
Published time 22/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán gói thầu thuộc dự án hoàn thành Công trình: Trường Kỹ thuật Công nghệ và Dạy nghề Thanh niên Dân tộc tỉnh Đắk Nông (nay là Trường Trung cấp nghề Đắk Nông) Gói thầu số 04: Nhà đa năng, nhà xưởng thực hành số 3 và số 4, nhà xe số 1 và số 2
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation