Legislation code 870/QĐ-UBND
Issuing date 06/06/2018
Published time 06/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation