Legislation code 904/QĐ-UBND
Issuing date 12/06/2018
Published time 12/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập phương án sử dụng đất tổng thể do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation