Legislation code 903/QĐ-UBND
Issuing date 12/06/2018
Published time 12/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 18 phòng học và khối thực hành

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation