Legislation code 926/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và cổng, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G’long
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation