Legislation code 923/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà đa năng trường THPT Nguyễn Tất Thành
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation