Legislation code 922/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và cổng, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation