Legislation code 931/QĐ-UBND
Issuing date 14/06/2018
Published time 14/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation