Legislation code 940/QĐ-UBND
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation