Legislation code 954/QĐ-UBND
Issuing date 20/06/2018
Published time 20/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, chống thấm, quét sơn trụ sở Tỉnh ủy
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation