Legislation code 1470/QĐ-UBND
Issuing date 18/09/2018
Published time 18/09/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation