Legislation code 1479/QĐ-UBND
Issuing date 19/09/2018
Published time 19/09/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation