Legislation code 1521/QĐ-UBND
Issuing date 25/09/2018
Published time 25/09/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation