Legislation code 1559/QĐ-UBND
Issuing date 02/10/2018
Published time 02/10/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường Tỉnh lộ.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation