Legislation code 1565/QĐ-UBND
Issuing date 03/10/2018
Published time 03/10/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation