Legislation code 1567/QĐ-UBND
Issuing date 04/10/2018
Published time 04/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 1
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation