Legislation code 1586/QĐ-UBND
Issuing date 05/10/2018
Published time 05/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R’lấp năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation